NMC SCHIJNDEL

Wij houden het groen, U ook?

Werkgroep Denktank

 

Bij NMC Schijndel komen jaarrond best veel vragen binnen.

Voor vragen vanuit de gemeente Meierijstad zijn we aangesloten bij het Platform Natuur en Landschap Meierijstad. In dit platform denken we samen met andere natuurorganisaties uit Meierijstad mee met de gemeente over beleidsplannen en uitvoeringsplannen voor natuur en landschap.

Ondanks deze samenwerking blijven zijn er ook vragen die we zelf zo goed mogelijk willen beantwoorden. Hiervoor hebben we een denktank opgericht. Deze bestaat uit leden die vanuit diverse achtergronden hun kennis inbrengen. De denktank wordt een aantal keer per jaar ingezet voor deze vraagstukken.

Wil je meer weten, of graag aansluiten bij de denktank? Neem dan contact op via onderstaande link

 


Contact werkgroep denktank