NMC SCHIJNDEL

Wij houden het groen, U ook?

Werkgroep Schijndels LandschapWandelroutes

Deze werkgroep, die zich inzet voor het natuurbeheer in Schijndel, bestaat uit 15 vrijwilligers. Coördinator is Jos van de Westerlo.

De werkgroep is breed inzetbaar en op vele terreinen zichtbaar actief in het Schijndels Landschap.We werken op dinsdagochtend en komen op de werklocatie samen. 

Opdrachtgevers zijn:
Staatsbosbeheer, Gemeente Meierijstad, Brabants Landschap, het Waterschap, Brabant Water en VVV Noordoost Brabant.

Verslag t/m juni 2024
Jawel, NMC bestaat dit jaar 50 jaar! 

Het is een uitzondering dat er een keer niet gewerkt wordt, maar 9 januari was wel heel extreem. Lage temperaturen in combinatie met veel wind zorgde voor een gevoelstemperatuur van -15 graden.
In maart zijn we met de heggenvlechtploeg (een onderdeel van de WSL) op pad geweest naar Brabants Landschap, locatie Duijfhuis. Daar hebben we ondersteund in het “lesgeven” aan jongeren van de Hogeschool Wageningen. 

Natuurbanken: in het kader van het 50 jarig bestaan hebben we in eigen beheer 6 natuurbanken gemaakt en op mooie locaties, veelal bij een poel, mogen plaatsen. Inmiddels hebben ze alle 6 een mooi plekje gekregen. Ook
hebben we in de wintermaanden veel schapengaas verwijderd bij niet gebruikte en verruigde percelen, dit om te voorkomen dat de ree(kalfjes) erin vast komen zitten.
Samen met SBB is er ook veel nieuwe aanplant geplaatst op niet gebruikte weides, teneinde deze om te toveren tot bos. 
Monitoring van poelen: Onder de bezielende leiding van Leo S is er een subwerkgroep gevormd die zich heeft gestort op het monitoren van poelen die we onderhouden. Onderhoud is een ding, maar wat zit er nou in? Dat hebben we nooit geweten, maar dankzij hun mooie werk weten we nu dat de Kamsalamander, Alpensalamander en kleine watersalamander veelvuldig voorkomen, zie onderstaande foto. Helaas hebben we ook gezien dat een poel “vervuild” is met Amerikaanse rivierkreeften en een andere vol zit met jonge zeelten.


Reclame op de auto van Jos in  het belang van NMC Schijndel
Om de naamsbekendheid van NMC Schijndel te vergroten en ook in de toekomst genoeg werk te krijgen voor de werkgroep is de auto van Jos versierd met een actiefoto en het logo van NMC Schijndel.Verslag 2023

In grote lijnen hebben we elk jaar dezelfde onderhoudscyclus, te beginnen met het knotwerk in januari, daarna in maart begint het onderhoud/controle van het wandelnetwerk. In september en oktober volgt poelenonderhoud en daarna in november starten we met knot- en zaagklussen.
Bijzonderheden dit jaar: 8 jaar geleden is er een meidoornheg aangeplant aan de buitenkant van het Heempark bij de Structuurweg. Deze hebben we in januari 2023 gevlochten, zie foto:


In februari zijn we druk geweest om afrasteringen van weides te repareren voor Staatsbosbeheer. Ook een mooie klus was het zaagwerk in het nieuwe Speelbos aan
de Aakendonk. Dit bos van is eigendom van SBB en wordt ter beschikking gesteld aan de jeugd om lekker te ravotten en bv hutten te bouwen. De grenzen van het bos zijn
gemarkeerd met takkenrillen, zodat de kleintjes niet verloren raken. In maart hebben we, samen met SBB, weer deelgenomen aan NLdoet. Op een perceel aan de Steeg is weer geknot begin maart. Overigens: de opkomst was zeer matig. Muizenruiters: die staan aan de Scheidingsweg en Koeveringsedijk bij de bijenhotels en ingezaaide akkerrand. Deze vielen uit elkaar en hebben een opknapbeurt gehad. Begin juni hebben we in de Smaldonk gezocht naar reekalfjes in het hoge gras, voordat er gemaaid zou worden. Voor het behoud van de Zwartblauwe Rapunzel, knikkend nagelkruid en eenbes zijn we met Floron overeengekomen om kleinschalig onderhoud te plegen. Poel Oetelaarse straat: in samenspraak met de Gemeente Meierijstad, Wim van Liempd van het Heempark en uitvoering door van Berkel hebben we in oktober deze poel groots aangepakt. De poel is uitgebaggerd, bomen zijn rondom verwijderd, de noordoever is afgevlakt. Daarna is er een rijtje knotwilgen aangeplant om de grenzen te markeren.

Verslag 2022
Dankzij de trouwe opkomst van de vrijwilligers kon het volgende worden gerealiseerd:

In januari zaten we midden in het knotwerk. In 2020 is er wat dat betreft een flinke inhaalslag gedaan door SBB, achterstallig snoeiwerk is toen machinaal gedaan.
Vanaf die tijd knotten we om en om, dat is beter voor de biodiversiteit.
Overigens hebben we ook een aardig knotbestand wat we voor de gemeente Meierijstad doen.
In februari heeft SBB veel werk verricht bij de alom bekende poel aan de Aakendonk bij de oude trimbaan. Licht en lucht kan er weer bij de poel. Wij als werkgroep hebben er een mooie brug gemaakt zodat men weer naar het eilandje kan. Als in maart het fluitenkruid de grond uitschiet, dan is het voor ons de tijd om de wandelroutes te gaan onderhouden. April heeft in het teken gestaan van onderhoud in de Creyspot en aanliggende heideveld. Er is wekenlang opschot verwijderd om de nieuwe hei vrij baan te geven. In mei zijn we met de hele groep op bezoek geweest in het 9 jaar oude voedselbos van Wouter van Eck in Groesbeek. Velen vragen zich af wat het in Schijndel moet worden, daar hebben we met eigen ogen de potentie van een voedselbos gezien.
Juni, juli en augustus waren de maanden van onderhoud van de wandelroutes, maaien, bramen en brandnetels verwijderen en routepaaltjes vrijzetten. Inmiddels is er ook een nieuwe wandelroute, genaamd Duits Lijntje, uitgerold voor de gemeente.
September en oktober stonden in het teken van poelen onderhoud. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat er toen amper water in de poelen stond. Makkelijk met onderhoud, maar niet zoals het hoort. Dat brengt ons bij november, dan starten de zaagwerkzaamheden weer. Schietwilgen uit de sloot, knotten, opkronen en vrijzetten van watergangen.

Foto: Koffiepauze op de bankjes in ’t Creijspot, geplaatst door de toenmalige KLE, tegenwoordig Werkgroep Schijndels Landschap, en gemaakt van de aldaar omgezaagde Amerikaanse eiken.

Deskundigheidsbevordering en werkklimaat.
De werkgroep hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid en zorgt voor een goede sfeer, samenwerking en werkverhouding in de werkgroep.

Kwaliteit en veiligheid worden gerealiseerd door de aanschaf van professioneel gereedschap, het letten op arbeidsomstandigheden en het volgen van diverse cursussen. Leo en Jos hebben onlangs bij Brabants Landschap de cursus B.H.V. gevolgd. Iedereen die met de bosmaaier en/of kettingzaag werkt heeft een certificaat.

We hebben met vijf man de cursus “heggen vlechten” gevolgd en aansluitend daarop meegedaan aan het Nederlands kampioenschap Heggen Vlechten in Oeffelt. Inmiddels is er bij de Schaapskooi 150 meter vlechtheg aangeplant en voorzien van een deugdelijke afrastering. Vlechten van deze heg heeft  plaatsgevonden in 2018 en 2019.

Jaarlijks wordt de  opening van het vrijwilligersseizoen, georganiseerd door Brabants Landschap, bijgewoond. Evenals de vrijwilligersdag van Staatsbosbeheer.

Door Brabants Landschap is in het kader van Groen en Doen voor de werkgroep een praktijkcursus poelenonderhoud verzorgd. Ook wordt er voor NL-doet geknot aan de Steeg, in nauwe samenwerking met  Staatsbosbeheer. Tevens is er in de Smaldonk onderhoud gepleegd aan de wandelroutes over het terrein van Staatsbosbeheer.

 


Wandelroutes

 • Wandelknooppuntenroutes, onderhoud voor VisitBrabant: 95 kilometer
 • Ommetjes Smaldonk, Venushoek, Weidonk en Wijboschbroek: 26 kilometer
 • Laarzenpad Wijboschbroek van SBB: 7 kilometer
 • Houterdroute van SBB: 10 kilometer
 • Route Duits Lijntje, onderhoud voor Gemeente Meierijstad: 18 kilometer 

Totaal meer dan 150 kilometer.

Tweemaal per jaar worden de routes gecontroleerd en we zorgen dat de paaltjes zichtbaar blijven. Klein onderhoud doen we zelf, zoals (terug) plaatsen van paaltjes die bijvoorbeeld omgemaaid zijn, weghalen van brandnetels en bramen. 

Voor het groot onderhoud, denk aan maaiwerk op bredere paden, hebben we een signalerende functie.


Foto: Mario, onderwijsassistent op basisschool De Regenboog, bedankt de Werkgroep Schijndels Landschap voor de mooie picknickplaats in 't Creijspot: "Ik ben er de afgelopen weken zes keer met een groep leerlingen van onze school een hele schooldag geweest. We hebben er tussen de middag heerlijk kunnen lunchen en ook evalueren we er wat we die dag gedaan hebben".


 • Geknotte bomen
 • Palen sjouwen
 • Takkenril
 • Onderweg
 • Rustpunt Woeste Weide
 • Lekker gewerkt
 • Tractatie appelflappen
 • Poelenonderhoud
 • Poelenonderhoud 2
 • Prachtige herfstkleuren
 • Bij de beemdhut
 • Wilgen knotten
 • Heggen vlechten
 • Heggen vlechten 2
 • Onderhoud poel


 

Contact Schijndels Landschap Werkgroep