NMC SCHIJNDEL

Wij houden het groen, U ook?

Heempark "De Blekert"

Een verzameling Meierijse landschapselementen


In 1989 gaf het NMC het startschot voor de aanleg van een heempark, waarmee aandacht gevraagd werd voor ons Schijndels landschap. Intussen is het park uitgegroeid tot een landschappentuin van 2 ha groot, kan de bezoeker een wandeling maken langs twaalf
landschapselementen, kenmerkend voor onze omgeving.

Beheer
Met onze vrijwilligers voeren we wekelijks onderhoud uit, zodat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. In het heempark komen bijzondere planten voor, die je in het buitengebied slechts zelden op je wandeling tegenkomt. Dit heeft te maken met het aangepaste beheer wat in het heempark plaatsvindt; hierdoor ontstaan ideale omstandigheden voor planten en dieren.

Begin 1997 werd het heempark met 1 ha uitgebreid. In een aangrenzend braakliggend grasland werd een waterpartij gegraven en met de vrijgekomen schrale grond een glooiend talud voor een (Schijndels) duin opgeworpen. Inmiddels heeft zich daar een typische vegetatie ontwikkeld: de zeldzame moeraswespenorchis en rietorchis groeien er volop en er heeft zich ook o.a. echte sleutelbloem, wilde marjolein en trilgras gevestigd.

Blokhut
Sinds half 1998 staat er een blokhut; een zeer fraai natuurlijk uitziend onderkomen met een vegetatiedak. Dankzij deze blokhut kunnen de educatieve activiteiten nu ook binnen plaatsvinden. 

“Kinderen op ontdekkingsreis door het heempark”

In de blokhut staan diverse gereedschappen die herinneren aan een ambachtelijk verleden, o.a. een zogenaamde schilijzer of streup, bestemd voor het schillen van wilgentenen. Vandaar de naam ‘Blekert’: plek waar geblekt (geschild) wordt (spreek uit: Blèkkert). Hiermee profileert het heempark zich als een plek waar cultuurhistorie (de Schijndelse ambachten) en natuur elkaar ontmoeten.

In de maanden april tot en met september is het heempark open van 13.00 - 16.00 uur. Er zijn regelmatig rondleidingen. Kijk ook eens op de website van het Heempark.